Search the Web

Sunday, August 24, 2008

Still Sick

Ano ba ito? Di pa rin ako magaling pero I'm feeling a bit better.
Thanks in part to Bio Flu and Tylenol. Yung lang ang pain & fever
reliever na di ako allergic. Nakakapag computer na ako ngayon
kanina talaga hindi. Di ako makakain wala akong gana.
A sure sign na may sakit ako kasi di ako makakain.

Kinakabahan na ako talaga. I'm really praying this is nothing serious.
Saka sana wag mahawa ang mga bata sa akin. Kawawa sila pag
maysakit eh. Will rest muna then go see a Doctor on Tuesday.

No comments:

Post a Comment

My photo
Makati, Philippines
The name that dare's to be different. I love you too don't you know.