Search the Web

Tuesday, March 27, 2007

Joshwa's own version of Manila.

Joshwa typed this in notepad
i just pasted it here. May mga lyrics na mali
pero i never bothered to correct it..


maraming beses na kitang nilayasan
inwanan at iba ang pinmntalan
parang banaang mahinap talagang malimutan
ikaw lanang ang aking laging binaballkan
manila
manila
i keep coming back to manila
simpply no place like manila
manila i'm coming home
i walked the streets of san francisco
i've tried the rides in disneyland
dated a million geris in sydney
somehow i feel like i don't belong
hinanamanap-hanap kita manila
ang ingay mong kay sarap sa tanga
mga jeepney mong nagiiiiparan
mga babae mong naggagandahan
take me back in your arms manila
and promise me you never let go
promise me you'll never let go
manila manila
i keep coming back to manila
simply no place like manila
manila i'm coming home
hinahanap-hanap kita manila
ang ingay mong kay sarap sa tanga
mga jeepneey mong nagiiiiparan
take me back in your arms manila
and promise me you never let go
promise me you'll never let go
promise me'll never let go
manila manila
miss you like hell manila
no place in the world like manila
i'm coming home to stay

No comments:

Post a Comment

My photo
Makati, Philippines
The name that dare's to be different. I love you too don't you know.